Bloczki betonowe
Nasze Produkty
   Firma oferuje następujące produkty:
1. beton towarowy – klasy B-7,5 do B40
2. zaprawy murarskie i szlichty
3. beton posadzkowy
4. bloczki fundamentowe 38x24x12
5. kruszywo budowlane – piasek wiślany i żwir- z dostawą do klienta
6. nadproża L19

Na produkowane przez nas wyroby wystawiamy deklaracje zgodności z PN-EN.
Galeria